ABN: 50 513 661 247
  • Vb1
  • Vb2
  • Vb3
  • Vb 133

Quang Binh Typhoon Wutip

Project Summary

VABAA has donated funds to support Cha Chi Thien in Vietnam to help parishioners in two districts of Quang Ninh and Le Thuy . The money was sent directly to help rebuild homes for disavantaged people that were affected by the typhoon in these areas.

20131027 162848 20131027 170550 20131120 192347
20131120 193136 20131125 083653 20131125 100042
20131125 100913 20131125 154127 20131125 155121
DSC 0038 DSC 0040 DSC03939 1
DSC03998 20131125 084621 20131125 101950 Copy

Correspondence


Date: Mon, 25 Nov 2013 17:19:14 

Subject: Re: Bao so 10

From: chithiendcv@gmail.com

To: amss_aust@hotmail.com

 

Mến gửi cô Lài

 

Trước tiên, xin chân thành cám ơn cô Lài và quí vị ân nhân trong hội của cô. Em sẽ phát cho bà con và chụp ảnh với họ để gửi ảnh cho cô, nhưng phải sau một tuần mới được. Xin Chúa chúc lành cho mọi công việc và dự định của quí vị.

 

Em gửi cô những hình ảnh chụp được sau khi phát quà cứu trợ cho bà con. Xin cô gửi cho em địa chỉ để em gửi cho cô các là thư cám ơn của bà con. Xin chân thành cám ơn cô và quí ân nhân. Xin Chúa chúc lành cho quí vị.

 

                                             

1.  Giuse Nguyễn Văn Niềm ( Giáo xứ Phúc Tín) ảnh số 7


2.  Anton Nguyễn Đại Thuỷ (Gx Phúc Tín) ảnh số 2


3.  Anna Nguyễn Thị Dung (Gx Phúc Tín) ảnh số 6


4.  Maria Nguyễn Thị Lượt (Gx Hoành Phổ) ảnh số 8


5.  Anton Cái Viết Khuynh (Gx Bình Thôn) ảnh số 1

6.  Nguyễn Thị Xẩm (Gx Bình Thôn) ảnh số 12

7. Giuse Trần Xuân Thuỷ (Gx Trung Quán) ảnh số 4

8. Maria Hoàng Thị Hạnh (Gx Trung Quán) ảnh số 5

9. Phaolô Trần Sơn (Gx Trung Quán) ảnh số 9

10. Anna Hoàng Thị Trọng (Gx Trung Quán) 3

11. Anna Hoàng Thị Lài (Gx Bình Thôn) ảnh số 11

12. Ảnh số 9 là chụp số người nhận mỗi người 1 triệu đồng, trong đó có bà Xẩm và ông Niềm.

 

                                                                                Lm Paul Nguyễn Chí Thiện

 

 

PS:   NGUYỄN CHÍ THIỆN

        NHÀ THỜ THÔN TRUNG QUÁN, XÃ DUY NNINH

        HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

                       VIỆT NAM

 
 
 

Who We Are

 

Take Action

 

Sponsors

 

Projects

 

Activities

 

Where We Work

© Viet-Aust Bac Ai Association Inc. 2012