ABN: 50 513 661 247
  • Vb1
  • Vb2
  • Vb3
  • Vb 133

Vietnamese Victims in Thailand

Project Summary

VABAA, together with other generous sponsors, had raised funds to support the 13 Vietnamese victims who lost their lives during their trip in Thailand. The funds were used to support their families in Vietnam with funeral costs and other related expenses.

IMG 0289 IMG 0294 IMG 0298
IMG 0320 IMG 5549 IMG 5552
IMG 5557 IMG 5576 IMG 5578
IMG 5584 IMG 5590 IMG 5591
IMG 5600 IMG 5617 IMG 5626
IMG 5632 IMG 5645 IMG 5650

Correspondence

 Date: Thu, 26 Jun
2014 15:29:53 +0700
Subject: Gui Chi Lai
 From: khacba@gmail.com
To: amss_aust@hotmail.com

Chi Lai kinh

men,Mot lan nua, toi xin thay loi cho cac gia dinh nan nhan trong vu tai nan o Thai Lan xin thanh kinh cam on Chi, Cha Liem va cac an nhan da yêu thuong, chia se voi cac nan nhan. So tien tro giup cua Chi va quy an nhan ma toi nhan duoc 2 lan la: 79.870.000 + 25.800.000 = 105.678.000 VND.Tuy hoan canh gia dinh, toi va cac chung sinh da toi tham va trao tan  tay mon qua quy gia cua Chi va quy an nhan. Sau day toi gui Chi danh sach cac gia dinh nan nhan va mot so hinh anh trong  chuyen tham va trao qua cua quy an nhan qua toi va cac chung sinh Kinh chuc Chi va quy an nhan luon an  vui; Nguyen xin Chua chuc phuc cho Chi va quy an nhan.

 

 

Lm. JB. Nguyen Khac  Ba

Danh sach cac Gia ğinh nan nhan trong vu tai nan o Thai Lan, va so tien tro giup ma ho nhan duoc tu quy an nhan:

1.Gğ. em Giuse Trann van Anh-xı Loc Thuy, Ha Tinh: 6 trieu.
2. Gğ. em Phero Hoang Nhat Cuong- xu Hoa My, HT: 6 trieu
3. Gğ. em Giuse Hoang Van Thien-xu Trai Le, HT: 6  trieu
4. Gğ em Giuse Nguyen Van Thuat-xu Van Thanh,HT: 6 trieu;
 5. Gğ em Maria Le Hoai Son, xu Xuan Tinh, HT: 6 trieu
6. Gğ em Bui Thi Hong Minh, xu Ke Tung, HT: 6 trieu;
7. Gğ em Maria Tran Thi Yen-xu Trai Le, HT: 6 trieu;
8. Gğ em Ğang Thi Huong-xu Phuong My,  HT: 6 trieu;
9. Gğ em Phero Tran Van Quyen, xu Phu Linh, Nghe An: 10  trieu;
10. Gğ em Anton Ğinh Huu Trung-xu Yen Lac, NA: 10 trieu;
11. Gğ em Maria Tran Thi Ngoc-xu Quang Lang, NA: 10 trieu;

12. Em Nguyen The Anh-xu Loc Thuy, HT: 10 trieu;

13. Em Nguyen Huu  Nghi-xu Luu My, NA: 10 trieu.

 14. Gğ em GB. Nguyen Van Thang-xu Trai Le, HT: 8 trieu;

 

 

Date: Tue, 1 Jul 2014 06:49:25 +0700
Subject: Re: VABAA AUSTRALIA Tai nan Thai Lan
From: leducant@gmail.com
To: amss_aust@hotmail.com

Chị Lai mến,

 

Hôm qua mình đã nhận được trong tài khoảng ngân hàng Siam Commercial Bank gởi từ Australia số tiền 113,353 baht đến từ Úc. Mình nghĩ rằng đây là số tiền giúp đỡ nạn nhân từ hội VABAA. Thay mặt gia đình các nạn nhân, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các thành viên của hội. Xin Chúa và Mẹ Maria gìn giữ quý vị trong ban tay yêu thương của Ngài.

 

Kính,

 

Lm. Antôn Lê Đức, SVD

 
 
 

Who We Are

 

Take Action

 

Sponsors

 

Projects

 

Activities

 

Where We Work

© Viet-Aust Bac Ai Association Inc. 2012