ABN: 50 513 661 247
  • Vb1
  • Vb2
  • Vb3
  • Vb 133

Tree planting income generate for highland village in Nam Dinh

From: Que Nguyen <lmnguyenkhacquehn@gmail.com>

Date: 15 May 2015 7:43:43 pm AEST

To: AMSS Aust <amss_aust@outlook.com>

Subject:Re: Lm Nguyen Khac Que

 

Trân trọng kính chào Bà Têrêxa Thi Lai Nguyen cùng Hội Việt Aust Bác ái Association.

 

Hôm nay tôi Linh mục đại diện Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội rất vui mừng nhận được tấm lòng quảng đại của Hội đã gửi về 103,200,000 VNĐ để giúp đồng bào dân tộc Mường - Hòa Bình mua keo trồng trên các đồi của nhân dân, hy vọng trong tương lai co nguồn thu để nâng cao cuộc sống cho bà con cả lương và Giáo.

 

Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý Hội Việt Aust Bác ái Association và nhận nơi đây lòng biết ơn sâu sắc của tôi, Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và đồng bào dân tộc Mường - Hòa Bình.

 

Who We Are

 

Take Action

 

Sponsors

 

Projects

 

Activities

 

Where We Work

© Viet-Aust Bac Ai Association Inc. 2012