ABN: 50 513 661 247
  • Vb1
  • Vb2
  • Vb3
  • Vb 133

Clean water and digging well in Thanh Hoa

File 000 File 002 File 003
File 004 File 005 File 006
Receipt

From: Vanson <josnghison@gmail.com>

Date: 14 June 2015 1:20:01 am AEST

To:info@vabaa.org.au

Cc: lai nguyen <amss_aust@hotmail.com>

Subject:Thư cảm ơn

 

 

Em là linh mục Jos Nghiêm Văn Sơn,

 

Qua cha Liêm và chị Lài, em đã nhận được số tiền là 117.110.000 VND (Một trăm mười bày triệu một trăm mười ngàn Vietnam đồng) để dành cho dự án máy lọc nước sạch cho người dân tại xã Quý Lộc - Yên Định - Thanh Hoá.

 

Thay lời cho người dân nơi dây, em cảm ơn cha Liêm và Quý hội đã giúp cho người dân nơi dây có nguồn nước sạch để dùng.

 

Em sẽ bắt đầu thi công vào đầu tuần tới (ngày 15.6.2015), thời gian làm có thể là 2 tuần hoặc hơn, vì quan trọng nhất là tìm nguồn nước để khoang giếng. Nếu khoang có nước ngay thì nhanh, không thì phải khoang nhiều lần ạ.

 

Em sẽ gửi hình ảnh và báo cáo chi tiết khi bắt đầu làm nhé.

 

Một lần nữa em cảm ơn Quý Hội nhiều.

 

 

Em Lm Josnghison

 

 

Who We Are

 

Take Action

 

Sponsors

 

Projects

 

Activities

 

Where We Work

© Viet-Aust Bac Ai Association Inc. 2012