ABN: 50 513 661 247
  • Vb1
  • Vb2
  • Vb3
  • Vb 133

Education support to poor children in South Vietnam (Kien Giang)

Project Summary

VABAA has sponsored 10 educational scholarships to less privileged children in Kien Giang, Vietnam and we have also provided additional support to these children, including books and other educational related expenses. We are currently raising additional funds to provide further educational scholarships for other needy children in the area.

Kien Giang

Correspondence

Kính gửi Hội Bác Ái Việt Úc


Sơ xin được thay mặt cho các em học sinh nghèo thuộc xã Thạnh Hòa và Thạnh Bình,
huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang :

Trân trọng cám ơn Hội Bác Ái Việt Úc đã quan tâm
yêu thương nẫng đỡ các em học sinh nghèo - để các em có đủ điều kiện và tiếp tục
học hành.

Xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành và ban nhiều sức khỏe cho Quý Hội và tất cả các vị ân nhân đã , đang và sẽ còn
tiếp tục cộng tác với Quý Hội- để nâng đỡ, yêu thương đến các trẻ em nghèo không đủ điều
kiện đến trường tại đất nước Việt Nam thân yêu.

Kính gửi đến Quý Hội và các vị ân nhân lời chào chúc tốt đẹp nhất trong Chúa Kitô Đấng Cứu Thế Toàn thương.

Kinh thư
Sơ Maria Hợp

 

 

Who We Are

 

Take Action

 

Sponsors

 

Projects

 

Activities

 

Where We Work

© Viet-Aust Bac Ai Association Inc. 2012